Het wordt niet eenvoudiger ...

HET WORDT NIET EENVOUDIGER

LinkedIN post 18-11-2020


In de huidige situatie wordt het onderhouden van zakelijke contacten en het opbouwen van nieuwe relaties niet eenvoudiger. Enerzijds zijn de mogelijkheden zeer beperkt geworden, geen beurzen meer, geen bezoekafspraken meer, reisverboden. Anderzijds wordt het gebruik van sociale media nog groter, waardoor de bomen in het bos zoekraken. En hoe onderscheid je je nu in deze tijd, waar het juist zo belangrijk is om contacten warm te houden en nieuwe relaties op te bouwen zodat we na Covid weer snel vooruit kunnen? Digitale marketing heeft vaak pas op langere termijneffect, terwijl de orderportefeuille nu terugloopt.

 

Juist nu merken we dat ons concept, het directe telefonische contact, enorm gewaardeerd wordt. Onze klanten krijgen daardoor toch aanvragen en contacten met nieuwe potentiele klanten. De potentiele klant heeft toch de mogelijkheid om nieuwe leveranciers aan te trekken. Het contact is telefonisch en dus persoonlijk. Soms aangevuld met een Teams meeting. Juist het persoonlijke, en daarmee verbindende, is in deze tijd een belangrijk voordeel. Veel mensen werken vanuit home-office en dat maakt vriendelijke, positieve contacten gevoelsmatig waardevoller.

 

Ondanks de huidige situatie, merken wij dat er veel beweging zit in de metaalmarkt. Duitse producenten zijn zich aan het voorbereiden op het komende jaar. Tevens ontstaan er hier en daar in Oost-Europa opnieuw problemen met leveringen. Dit maakt het interessant voor de Duitse OEM’er om toch eens naar dat landje aan de andere kant te gaan kijken, en dit biedt duidelijk kansen voor onze klanten, ook tijdens de nieuwe lockdown wordt er vooral naar de toekomst gekeken.


Nog zo'n reeël verhaal van www.theeuwenmarketingplus.nl 

Contactgegevens

Adres THEEUWEN marketing plus

Lilienweg 6, D-49828 Neuenhaus


Adres THEEUWEN marketing plus

Bijkantoor: Burg. Edo Bergsmalaan 39

NL-7512 AD Enschede

Bel THEEUWEN marketing plus

T  +49-5941-988 324

M +31-6-83509800