2021, het jaar dat beter moet gaan worden

Contactgegevens

2021, het jaar dat beter moet gaan worden dan 2020!

LinkedIN post 13-01-2021


Dat is een collectieve gedachte, dus ook voor THEEUWEN marketing plus.

 

Onze klanten hebben, net als wij, vertrouwen gehouden in de macht van de directe en persoonlijke acquisitie en niet zonder resultaat. In 2020 hebben we mooie successen mogen boeken en gek genoeg was de bereikbaarheid in Duitsland een stuk beter dan in Nederland.

 

Ook in 2021 zien we meer kansen als bedreigingen. De wil in Duitsland is er om door te gaan in elke branche. Daar waar de ene sector het zwaar heeft, liggen voor de andere branche juist extra uitdagingen.

 

Heeft u ook plannen om in Duitsland uw markt te vergroten, wacht dan niet tot de economie weer aan gaat trekken. Wij verwachten dat dat in een dusdanig tempo gaat, dat er dan helemaal geen tijd meer is voor nieuwe leveranciers en dan vist u achter het net, op het moment dat u de opdrachten zo goed kunt gebruiken. Onze huidige klanten hebben het begrepen en zetten door, waardoor er ook regelmatig opdrachten binnen komen van nieuwe Duitse bedrijven en klantcontacten geïntensiveerd kunnen worden, zodat zij erbij zijn als de markt aantrekt.  

 

THEEUWEN marketing plus is weliswaar specialist voor de klantenkring, ons bereik in de markt en verscheidenheid aan branches is heel breed. Dat maakt dat we thuis zijn in de termen, materie en (on)mogelijkheden waar u als (metaal)maakbedrijf mee te maken heeft en we deze snel kunnen vertalen naar de voor u passende markten in Duitsland.

 

Juist nu is het belangrijk een goede basis op te bouwen en contacten te leggen en bestaande contacten aan te halen. Wellicht niet voor de snelle opdrachten, maar voor een solide basis als straks de markt weer aantrekt en de nieuwe opdrachten loskomen. We merken namelijk dat de opdrachten weliswaar minder snel gegeven worden, de voorbereidingen echter niet minder zijn. Ook nu ontvangen onze klanten zeer regelmatig interessante aanvragen, waarmee een eerste opstap naar samenwerking al mogelijk is. De deuren zijn absoluut niet dicht en gaan straks in snel tempo open.

 

We bedanken onze vaste klanten voor het vertrouwen en begroeten u als nieuwe opdrachtgever ook graag in deze kring.


Nog zo'n reeël verhaal van www.theeuwenmarketingplus.nl  

Adres THEEUWEN marketing plus

Lilienweg 6, D-49828 Neuenhaus


Adres THEEUWEN marketing plus

Bijkantoor: Burg. Edo Bergsmalaan 39

NL-7512 AD Enschede

Bel THEEUWEN marketing plus

T  +49-5941-988324

M +31-6-83509800